Nyheter

Varsel om årsmøte 2024

  • 2024.03.16

Til seksjonseiere i Jordstjerne Boligsameie

Ordinært årsmøte vil bli avholdt mandag 27.05.2024.

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 10.05.2024. 

Dette for at styret skal kunne behandle sakene i forkant av utsendelse av innkallingen.

Vi gjør oppmerksom på at det er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet og ber om at:

 -det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet
 -forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
 -dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden oppgis av forslagsstiller og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige felleskostnader/engangsinnbetaling)


Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43.

Saker sendes på e-post til jordstjerne@gmail.com eller legges i styrets postkasse.

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Hilsen

Styret

Jordstjerne Boligsameie

 

PS. Varselet er sendt på epost til alle registrerte eiere. Har du ikke mottatt mailen så mangler vi trolig din adresse. Vennlist send oss da din adresse til oss på:  jordstjerne@gmail.com 


Oppgradering av nett, nye lys og litt annet.

  • 2023.12.10

-Telia skal oppgradere anlegget vårt og bl.a gi oss raskere nett og nye rutere og tv-bokser inkludert opptak. For dere som betaler for ekstra hastighet vil prisen til og med gå noe ned på dette.

Telia vil kontakte beboere direkte om utdeling av bokser og besøk for oppgradering av antennekontakt.

-Lyset i den nedre garasjen er nå blitt oppgradert til LED. Bevegelsessensorene er flyttet så nå kommer lyset mye raskere på. I løpet av måneden er det også planen at utelysene samt lysene i bodgangen skal oppgraderes. (Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi får bekreftet datoer av elektrikerne)

-Lås til teknisk rom (branntavler/strømmålere) vil bli byttet. Det vil bli satt inn samme type som inn til kjellerbodene. 

-Etter forrige vinter var vi ikke fornøyde med kvaliteten på snømåkingen hos oss. Vi har derfor i høst hatt en gjennomgang med velforeningen og vaktmesterselskapet og vi forventer derfor bedre måking denne vinteren.


Vi ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår når den tid kommer.


Årskontroll av brannvarslingsanlegg

  • 2023.10.02

Tirsdag 24.oktober mellom kl 08.00 - 11.00 skal det utføres årskontroll av vårt brannvarslingsanlegg. I den forbindelse vil alarmen utløses og sirenene vil høres i samtlige leiligheter. 


Mortensrud mobile minigjenbruksstasjon

  • 2022.06.02

Mortensrud får nå fast besøk av en ny, mobil minigjenbruksstasjon! 

 

Her kan du – helt gratis – levere mindre mengder avfall hver tirsdag og torsdag mellom 14.30 og 18.30. Et supert tilbud for nabolaget!

Mer info om gjenbruksstasjonen og hva du kan levere, finner du her: 

 

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/mortensrud-mobile-gjenbruksstasjon/?fbclid=IwAR21inYzaeEN1Zpst8dS7gqp_wcyo5yKitoKnFViENCIMTjWz8ILmwZCpkQ


Portåpning med app.

  • 2022.02.28

For dere som har registrert telefonnummeret deres for å ringe åpen garasjeporten er det nå mulig å bruke en app.

 

iOS utgaven kan lastes ned ved å trykke her. 

Logg inn med ditt telefonnumer inkludert landskode (47XXXXXXXX) som bruker, og de seks siste siffrene i nummeret ditt som passord. Du vil da få tilgang til din garasjeport.

 

For Android brukere gjøres det slik:

Last ned appen/widgeten Eldes Smartgate widget fra Google Play Store.

Finn fram til widgets i din mobiltelefon. I de fleste telefoner kan du holde fingeren på din startskjerm for å få opp valget widgets. Bla deg frem til Eldes Gate Widget.

Logg inn med ditt telefonnumer inkludert landskode (47XXXXXXXX) som bruker, og de seks siste siffrene i nummeret ditt som passord.

Trykk på connect. Change password behøver ikke fylles ut.

Når du har trykt på connect, velg den enhet du vil legge opp som en widget. Velg port og trykk add widget.

 

 

 

 


Radiatorer

  • 2021.11.29

Nå som det begynner å bli kaldt og vi begynner å bruke radioatorene mer er det lurt å ta en liten sjekk av dem og se at det ikke er noen synlige skader eller lekasjer.

Fjernvarmeprisene følger strømprisene så vi oppfordrerer og til måtehold og ikke ha dem stående på i rom samtidig som man lufter lenge. En kort og effektiv lufting anbefales.

Ønsker man mer kontroll over varmen i leiligheten finnes det avanserte termostater så man kan bytte ut dem som er montert orgiginalt og f.eks. koble til diverse smarthjemløsninger. Informasjon om merke og type på radiatorene finnes under dokumenter->manualer i menyen øverst.

Er det dårlig varmeeffekt kan det være nødvendig å "lufte" radiatorene for å fjerne eventuelle luftbobler fra vannet. Dette kan man enkelt gjøre selv. Løsne forsiktig lufteskruen i motsatt ende av der termostaten sitter. Hvis det er luft i radiatoren vil det komme ut først. Når det kommer vann stenger man skruen og jobben er ferdig. Hold en klut under mens du holder på så det ikke blir vannsøl på gulvet.  


Brannalarm / Falsk alarm oppdatering

  • 2021.11.27

Tirsdag 19 oktober litt før midnatt ble brannvarslingsalarmen vår utløst i blokk B (Jordstjerneveien 34 og 36) I den forbindelse ønsker styret å komme med litt viktig informasjon om hvordan man skal og ikke skal oppføre seg hvis dette skjer igjen.

Denne informasjonen gjelder begge blokker: 

Hvis alarmen går, skal man umiddelbart evakuere boligen og ikke gå inn før det er avklart om det faktisk er brann eller falsk alarm.

Alle skal ha fått utdelt brosjyre om hvordan anlegget kan leses av og eventuelt nullstilles hvis det er falsk alarm. Informasjon om dette ligger og her på våre hjemmesider under "branninstruks", men det viktigste er altså å evakuere boligen til det er avklart om det faktisk er brann eller falsk alarm. Brannsentralene er montert i teknisk rom i hver blokk (der hvor strømmålerne er) på displayet der kan man lese av hvor alarmen er utløst og deretter avstille alarmen. 

I forbindelse med sjekk av anlegget dagen etter det ble utløst viste det seg at i flere leiligheter var brannalarmen koblet fra/dekket til og i én leilighet var det til og med revet ned og koblet fra ledninger slik at hele systemet i blokka var satt ut av spill den natta. Dette ser vi svært alvorlig på og hvis vi oppdager sabotasje på anlegget i fremtiden kommer vi til å anmelde dette til politiet uten unntak og eier av leilighet blir fakturert for reparasjon. Skulle det faktisk bli brann risikerer man også avkortning og eventuelt regress fra forsikringsselskap. 

Detektorene er avanserte og reagerer ikke på røyk fra normal matlaging, vanndamp fra dusjing eller lignende. Det er derfor vanligvis ingen grunn til å dekke dem til eller koble dem ut.

Hvis dette allikevel er nødvendig f.eks. ved oppussing eller annet arbeid som kan tenkes å skade detektorene skal dette avtales med styret og leverandøren av brannalarmen på forhånd slik at det gjøres riktig.