Nyheter

Varsel om årsmøte 2024

 • 2024.03.16

Til seksjonseiere i Jordstjerne Boligsameie

Ordinært årsmøte vil bli avholdt mandag 27.05.2024.

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 10.05.2024. 

Dette for at styret skal kunne behandle sakene i forkant av utsendelse av innkallingen.

Vi gjør oppmerksom på at det er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet og ber om at:

 -det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet
 -forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
 -dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden oppgis av forslagsstiller og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige felleskostnader/engangsinnbetaling)


Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43.

Saker sendes på e-post til jordstjerne@gmail.com eller legges i styrets postkasse.

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Hilsen

Styret

Jordstjerne Boligsameie

 

PS. Varselet er sendt på epost til alle registrerte eiere. Har du ikke mottatt mailen så mangler vi trolig din adresse. Vennlist send oss da din adresse til oss på:  jordstjerne@gmail.com 


Oppgradering av nett, nye lys og litt annet.

 • 2023.12.10

-Telia skal oppgradere anlegget vårt og bl.a gi oss raskere nett og nye rutere og tv-bokser inkludert opptak. For dere som betaler for ekstra hastighet vil prisen til og med gå noe ned på dette.

Telia vil kontakte beboere direkte om utdeling av bokser og besøk for oppgradering av antennekontakt.

-Lyset i den nedre garasjen er nå blitt oppgradert til LED. Bevegelsessensorene er flyttet så nå kommer lyset mye raskere på. I løpet av måneden er det også planen at utelysene samt lysene i bodgangen skal oppgraderes. (Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi får bekreftet datoer av elektrikerne)

-Lås til teknisk rom (branntavler/strømmålere) vil bli byttet. Det vil bli satt inn samme type som inn til kjellerbodene. 

-Etter forrige vinter var vi ikke fornøyde med kvaliteten på snømåkingen hos oss. Vi har derfor i høst hatt en gjennomgang med velforeningen og vaktmesterselskapet og vi forventer derfor bedre måking denne vinteren.


Vi ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår når den tid kommer.


Årskontroll av brannvarslingsanlegg

 • 2023.10.02

Tirsdag 24.oktober mellom kl 08.00 - 11.00 skal det utføres årskontroll av vårt brannvarslingsanlegg. I den forbindelse vil alarmen utløses og sirenene vil høres i samtlige leiligheter. 


Dugnad

 • 2023.04.11

Årets dugnad blir onsdag 3 mai kl 17.30. Vi feier og rydder litt, og i tillegg blir det bestilt container for kasting av søppel.


Varsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2023

 • 2023.03.10

Til seksjonseiere i Jordstjerne Boligsameie

Ordinært årsmøte vil bli avholdt tirsdag 02.05.2023.

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 02.04.2023.

Dette for at styret skal kunne behandle sakene i forkant av utsendelse av innkallingen.

Vi gjør oppmerksom på at det er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet og ber om at:

 • det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet
 • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak
 • dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden oppgis av forslagsstiller og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige felleskostnader/engangsinnbetaling)

 

Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43.

Saker legges i styrets postkasse, eller sendes på e-post til jordstjerne@gmail.com

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

Hilsen

Styret i Jordstjerne Boligsameie


Søppel

 • 2023.03.09

Tilhengeren og alt søppelet i den øvre garasjen er nå tømt og kjørt bort.

Vi avslutter med dette bruken av garasjen som søppelfylling.

Større avfall kan dere heretter levere gratis på Grønmo gjenbruksstasjon eller Mortensrud mobile gjenbruksstasjon.

I tillegg vil vi som vanlig leie inn container til vårdugnaden.


Snøskuffer

 • 2023.03.05

Det kommer forhåpentligvis ikke så mye mer snø i år, men tidligere i vinter ble det satt ut snøskuffer i trappeoppgangene. Disse kan benyttes av alle ved behov og kan og lånes hvis noen har behov for å måke inngangsparti etc. 


Nye låser

 • 2022.12.22

Det er nå installert kodelåser inn til boder og rommene der branntavler/strømmålere står.

Koder og litt ytterligere informasjon er sendt på mail til alle registrerte eiere.


Nye postkasser

 • 2022.11.15

Følgende er og sendt på e-post til alle registrerte eiere og beboere 15/11-22: 

De nye postkassene er nå på plass. Alle kassene er merket med husnummer og bokstav.  De nye kassene er større og kan låses med en liten hengelås om man ønsker.

De gamle postkassene vil bli stående ut uka deretter blir dem sperret av og så fjernet.

Dere kan nå flytte over eller kjøpe nye postkasseskilt og feste på deres postkasse.

Vi ønsker å ha et helhetlig uttrykk på dem så vi vil gjerne at dere bruker ordentlige skilt med hvit bakgrunn og svart skrift.

Midlertidige skilt er ok en periode, men innen utgangen av året forventer vi at alle har fått på ordentlige skilt.

Et par leverandører vi har god erfaring med og eksempler på skilt er disse:

https://www.skiltmax.no/skilt/postkasseskilt/72718

https://skiltbutikken.posten.no/postkasseskilt/pk-lite-hvit-7001

Størrelsen kan dere velge selv avhengig av hvor mange navn dere trenger.

Skiltet skal festes foran på postkassen, ikke oppå. Det er for at dem skal være lettere å lese når det kommer snø.

 

Hilsen Styret

Jordstjerne Boligsameie

 

PS! Folk er ikke flinke nok med å holde styret oppdatert med kontaktinformasjon, så spør gjerne naboen din om dem har fått denne e-posten, informer dem eventuelt om innholdet, og be dem sende oss e-postadressen sin.

På forhånd takk!


Besøk fra Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

 • 2022.11.03

Mandag 07.11.22 i tidsrommet mellom kl. 17:30-20:00 får vi besøk fra Renovasjons og gjennvinningsetaten. De vil gå rundt til alle og informere om kildesortering, hjelpe beboere som ikke har startet med dette, svare på spørsmål og dele ut informasjonsmateriell og avfallsbøtter til grønne poser.

Alt dette er gratis.


Årlig ettersyn av brannsikringsutstyr.

 • 2022.08.18

Fredag 26/8 kommer Gowens AS og skal ha årlig tilsyn på brannsikringsutstyret vårt. I den forbindelse skal dem og sjekke ca 25% av leilighetene. De som blir berørt av dette har fått varsel i postkassa med mer nøyaktig tidspunkt. Venligst følg instruksjonene der så vi sikrer god brannsikkerhet i byggene våre.

Hilsen

Styret


Sykler, søppel og parkering.

 • 2022.07.14

Sykler:

 

Det står en del sykler ved siden av postkassene (se vedlagte bilder)

 

Det ser ikke ut til at disse blir brukt. Vi regner derfor med at dette er gjensatte sykler fra folk som har flyttet.

 

Hvis dem tilhører noen som bor her, vennligst gi oss beskjed senest 21/7

Etter dette vil dem bli fjernet (kastet)

 

Søppel:

Det står mye søppel og annet i garasjene. Husordensreglene er klare på at her skal det kun oppbevares kjøretøy. Vennligst fjern søppel, flyttelass, esker osv. snarest. 

 

Vi minner og om at det ikke skal kastes søppel noe sted på vårt område hverken ute eller inne. Hjelp oss å holde det fint her vi bor.

 

Parkering:

Vi har fått tilbakemelding på at folk tar seg til rette i garasjene og parkerer på tvers slik at dem opptar flere plasser. Vennligst vis hensyn.

 

 

 

God sommer!

 

Hilsen

Styret

 

www.jordstjerne.no

 

Short summary in English:

-Please look at the attached pictures. Do you own any of these bikes? Please let us know. Any unclaimed bikes after 21/7 will be removed.

 

-The parking places in the garages are for vehicles only. Please remove furniture, trash and any other items.

 

-Please only park in your own spot. Do not park across other people’s places.

 

-Do not throw trash anywhere inside or outside on our property. Help us keep it clean.

 

 


Mortensrud mobile minigjenbruksstasjon

 • 2022.06.02

Mortensrud får nå fast besøk av en ny, mobil minigjenbruksstasjon! 

 

Her kan du – helt gratis – levere mindre mengder avfall hver tirsdag og torsdag mellom 14.30 og 18.30. Et supert tilbud for nabolaget!

Mer info om gjenbruksstasjonen og hva du kan levere, finner du her: 

 

https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/mortensrud-mobile-gjenbruksstasjon/?fbclid=IwAR21inYzaeEN1Zpst8dS7gqp_wcyo5yKitoKnFViENCIMTjWz8ILmwZCpkQ


Påminnelse om årsmøte

 • 2022.05.30

Vi minner om årsmøtet som avholdes tirsdag 31. mai kl. 18.00 i Kantarellen Bo og Rehabiliteringssenter. Offisiell innbydelse er sendt til alle registrerte eiere.


Varsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2022

 • 2022.05.09

Til seksjonseiere i Jordstjerne Boligsameie

9.05.2022

Varsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2022

page1image913928896

Vi gjør oppmerksom på at ordinært årsmøte vil bli avholdt tirsdag 31 mai 2022. 

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er fredag 13 mai 2022. Dette for at styret skal kunne behandle sakene i forkant av utsendelse av innkallingen. 

Vi gjør oppmerksom på at det er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet og ber om at: 

 •  det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet 
 •  forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak 
 •  dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden kvantifiseres 

og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige fellesutgifter/engangsinnbetaling) 

Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43. 

Saker kan legges i styrets postkasse eller sendes til styret på e-post: jordstjerne@gmail.com 

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere. 

 

Hilsen
Styret i Jordstjerne Boligsameie 


Portåpning med app.

 • 2022.02.28

For dere som har registrert telefonnummeret deres for å ringe åpen garasjeporten er det nå mulig å bruke en app.

 

iOS utgaven kan lastes ned ved å trykke her. 

Logg inn med ditt telefonnumer inkludert landskode (47XXXXXXXX) som bruker, og de seks siste siffrene i nummeret ditt som passord. Du vil da få tilgang til din garasjeport.

 

For Android brukere gjøres det slik:

Last ned appen/widgeten Eldes Smartgate widget fra Google Play Store.

Finn fram til widgets i din mobiltelefon. I de fleste telefoner kan du holde fingeren på din startskjerm for å få opp valget widgets. Bla deg frem til Eldes Gate Widget.

Logg inn med ditt telefonnumer inkludert landskode (47XXXXXXXX) som bruker, og de seks siste siffrene i nummeret ditt som passord.

Trykk på connect. Change password behøver ikke fylles ut.

Når du har trykt på connect, velg den enhet du vil legge opp som en widget. Velg port og trykk add widget.

 

 

 

 


Test av brannvarslingsanlegget torsdag 9 desember.

 • 2021.12.07

I forbindelse med årlig service på vårt brannvarslingsanlegg vil det bli utført test av brannalarmen mellom 14.00 og 16.00 torsdag 9. desember. Normalt vil alarmen kun bli utløst en gang, og vare under et minutt. Du trenger ikke forlate leiligheten under alarmen.

Denne informasjonen er også delt ut i alle postkasser i dag på både norsk og engelsk.


Radiatorer

 • 2021.11.29

Nå som det begynner å bli kaldt og vi begynner å bruke radioatorene mer er det lurt å ta en liten sjekk av dem og se at det ikke er noen synlige skader eller lekasjer.

Fjernvarmeprisene følger strømprisene så vi oppfordrerer og til måtehold og ikke ha dem stående på i rom samtidig som man lufter lenge. En kort og effektiv lufting anbefales.

Ønsker man mer kontroll over varmen i leiligheten finnes det avanserte termostater så man kan bytte ut dem som er montert orgiginalt og f.eks. koble til diverse smarthjemløsninger. Informasjon om merke og type på radiatorene finnes under dokumenter->manualer i menyen øverst.

Er det dårlig varmeeffekt kan det være nødvendig å "lufte" radiatorene for å fjerne eventuelle luftbobler fra vannet. Dette kan man enkelt gjøre selv. Løsne forsiktig lufteskruen i motsatt ende av der termostaten sitter. Hvis det er luft i radiatoren vil det komme ut først. Når det kommer vann stenger man skruen og jobben er ferdig. Hold en klut under mens du holder på så det ikke blir vannsøl på gulvet.  


Leke og aktivitetsplass

 • 2021.11.28

Velforeningen i gaten vår holder for tiden på å etablere en leke og aktivitetsplass. Denne blir plassert der den gamle ballbingen var ved Jordstjerneveien 29.  Her blir det bl.a. installert utendørs treningsapparater. Denne plassen vil være åpen for alle beboere i hele Jordstjerneveien når den er ferdig. Se under for noen bilder tatt 28/11.

 


Brannalarm / Falsk alarm oppdatering

 • 2021.11.27

Tirsdag 19 oktober litt før midnatt ble brannvarslingsalarmen vår utløst i blokk B (Jordstjerneveien 34 og 36) I den forbindelse ønsker styret å komme med litt viktig informasjon om hvordan man skal og ikke skal oppføre seg hvis dette skjer igjen.

Denne informasjonen gjelder begge blokker: 

Hvis alarmen går, skal man umiddelbart evakuere boligen og ikke gå inn før det er avklart om det faktisk er brann eller falsk alarm.

Alle skal ha fått utdelt brosjyre om hvordan anlegget kan leses av og eventuelt nullstilles hvis det er falsk alarm. Informasjon om dette ligger og her på våre hjemmesider under "branninstruks", men det viktigste er altså å evakuere boligen til det er avklart om det faktisk er brann eller falsk alarm. Brannsentralene er montert i teknisk rom i hver blokk (der hvor strømmålerne er) på displayet der kan man lese av hvor alarmen er utløst og deretter avstille alarmen. 

I forbindelse med sjekk av anlegget dagen etter det ble utløst viste det seg at i flere leiligheter var brannalarmen koblet fra/dekket til og i én leilighet var det til og med revet ned og koblet fra ledninger slik at hele systemet i blokka var satt ut av spill den natta. Dette ser vi svært alvorlig på og hvis vi oppdager sabotasje på anlegget i fremtiden kommer vi til å anmelde dette til politiet uten unntak og eier av leilighet blir fakturert for reparasjon. Skulle det faktisk bli brann risikerer man også avkortning og eventuelt regress fra forsikringsselskap. 

Detektorene er avanserte og reagerer ikke på røyk fra normal matlaging, vanndamp fra dusjing eller lignende. Det er derfor vanligvis ingen grunn til å dekke dem til eller koble dem ut.

Hvis dette allikevel er nødvendig f.eks. ved oppussing eller annet arbeid som kan tenkes å skade detektorene skal dette avtales med styret og leverandøren av brannalarmen på forhånd slik at det gjøres riktig.


Brannalarm / Falsk alarm

 • 2021.10.20

Brannalarmen som gikk tirsdag kveld ca 23.40 var falsk alarm. Noen hadde trykket på den manuelle alarmen i garasjen under 34/36. Dersom noen har kjenskap til hvem dette var vennligst kontakt styret. 


Søppelcontainer settes ut 11/10

 • 2021.10.10

 

11/10 får vi utplassert container der dere kan kaste større avfall.

Merk at det er visse begrensninger på hva som kan kastes. Elektronikk og farlig avfall må du selv levere til egnet mottak, og kun gjennomsiktige poser/sekker kan benyttes.

Se her for fullstendig oversikt: https://www.tomwil.no/container/info/hva-som-ikke-kan-kastes-i-en-container.aspx

 


Årsmøte/sameiermøte 2021

 • 2021.05.02

Denne informasjonen er tidligere sendt på mail til registrerte eiere. Har du ikke fått den er det fordi vi ikke har riktig epostadresse.  Vennligst send oss i så fall denne på adressen under.

 

 

 

På grunn av den pågående koronasituasjonen vil årets årsmøte foregå digitalt med avstemming via våre hjemmesider.

 

Årsmøte/avstemming over innkomne forslag vil foregå den 20/5. Mer informasjon om fremgangsmåte, saksliste osv. vil komme i den offisielle innbydelsen som sendes ut senere.

 

Saker man ønsker behandlet må sendes inn til styret på jordstjerne@gmail.com senest 5/5

 

Siden alt vil foregå skriftlig er det viktig at forslag er så konkrete og tydelige som mulig med en forståelig begrunnelse.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Jordstjerne Boligsameie


Vannlekkasje

 • 2021.04.27

27 April kl 20.00

Vi har for tiden en vannlekasje i blokk A (38 og 40) Som en følge av dette er vannet delvis avstengt.

Rørlegger jobber med saken, men det tar litt tid utover kvelden da dem må skaffe deler. 

 

Hilsen

Styret


Ny port i den øvre garasjen

 • 2021.02.23

Hei alle beboere i 38 og 40

 PORTEN KOMMER PÅ MANDAG 08.MARS-2021

Vi har fått bekreftet at ny port i den øvre garasjen er planlagt oppgradert/byttet i løpet av uke 9. Vi ber dere vise hensyn under arbeidet og ber om forståelse for at det kan føre til mindre forsinkelser ved inn/utkjøring.

Portåpner, nøkkel, telefonåpning osv. blir flyttet over og vil fungere som før etterpå. 

 


Styret ser etter løsninger for postkassene

 • 2020.12.19

Hei Alle

 

Vi i styret ser etter nye løsninger og plassering for nye postkasser.

Dagens løsning er midlertidlig og vi ser etter alternativer. 

 

Kom gjerne med forslag 

 

oppdatering i februar 2021: løsningen vil bli behandlet, men kanskje neste år.


Søppelkassene er på plass og informasjon om gjesteparkering

 • 2020.12.13

Kjære beboere og eiere i Jordstjerne Boligsameie!

 

Som dere sikkert har sett har det blitt utført arbeid med nytt nedgravd søppelsystem den siste tiden. Dette er nå klar til å brukes. De gamle søppelkassene kan også brukes samtidig litt til, men vil bli fjernet i løpet av noen dager.

Det er viktig at det kun kastes avfall som er sortert i blå poser(plast), grønne poser(matavfall) og vanlige poser (restavfall) i den beholderen som er merket "Restavfall" mens det kun er papp og papir i den andre luken merket "Papp & Papir"

Husk å kutte papp i mindre biter/ brett det sammen slik at det tar mindre plass og passer inn i luken. 

 

Dersom du har spesialavfall som ikke kan kastes i de nye underjordiske beholderne (f.eks. elektriske artikler, møbler osv.) må du selv levere dette på en gjenbruksstasjon, f.eks. Grønmo. Dersom du ikke har bil til å frakte dette til Grønmo med selv, vennligst ta kontakt med styret så kan vi finne en løsning. Vennligst ikke sett slikt avfall på felles eiendom! 

 

 

Ny praksis for gjesteparkeringen:

 

Kortene for gjesteparkeringen går ut 31/12 og vil ikke bli erstattet med nye kort.

 

Vi går i stedet over til elektronisk registrering av parkeringen som allerede er i bruk. Fra 1/1/2021 er det kun elektronisk registrering som gjelder.

 

Gjesteparkering kan heretter registreres på denne adressen:

 

www.gjest.p-service.no

 

Brukernavn og passord er tidligere sendt alle registrerte beboere og eiere på epost.

 

Har du ikke mottatt dette er det fordi vi mangler din kontaktinformasjon.

Send oss i så fall en e-post med ditt navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse til: jordstjerne@gmail.com

 

  

Vennlig hilsen 

 

Styret

Jordstjerne Boligsameie

 

 

 

-------------------------------------

 

 

 

Dear All,

 

As you have probably seen, work has been done on a new buried garbage system recently. This is now ready to use. The old rubbish bins can also be used for a few days but will soon be removed.

 

It is important that only waste that is sorted into blue bags (plastic), green bags (food waste) and ordinary bags (residual waste) is disposed of in the containers marked “restavfall” and only cardboard and paper in the containers marked ”Papp & Papir” . 

Remember to cut cardboard into smaller pieces and/or fold it together so that it takes up less space and fits in the opening.

 

If you have special waste that cannot be disposed of in the new underground containers (electrical items, furniture, etc.) you must deliver this yourself to a recycling station, for example Grønmo recycling. If you do not have a car to transport this to Grønmo yourself, please contact the board so we can find a solution. Please do not put such waste on common property!

 

New system for guest parking

The cards for the guest parking are only valid until the end of the year. 

From January 1st, 2021, only online registration is valid.

 

Registration can be done here:

 

www.gjest.p-service.no

 

Username and password have been sent by e-mail to all registred owners and renters. 

If you have not got this mail it is because we do not have your contact information.

Please send us an email with your name, adress, phone number and email address to: jordstjerne@gmail.com

 

 

Best regards,

Jordstjerne Boligsameie


Dugnad 17. mai

 • 2020.05.10

Snart er det 17. mai og for mange familier er det nærområdene de kommer til å være, grunnet dagens situasjon. Derfor er det viktig at vi alle påser at vi følger mer på vårt nært området og rydder der vi ser ting som bør ryddes. Hold terrassene fine og pene. unødvendig avfall skal kjøres bort til Grønmo eller avfallsstasjoner.

 

 

 

ha en strålende 17.Mai folkens ;)

Styret


Forklaring av punktet Infrastruktur lading EL-bil på fakturaen for felleskostnader januar

 • 2020.01.19

Hei!

 

Både vi og Sebra forvaltning har fått en del henvendelser om regningen på felleskostnader som skal betales nå i januar og punktet om infrastruktur el-bil. Her er en kort forklaring for dere som ikke var på årsmøtet eller har lest referatet derfra:

 

 

Som sameie er vi pliktig i å legge til rette for ladning av elbil for de som vil.  

Denne tilretteleggingen må sameiet betale for. Eller for å si det på en annen måte så må alle eiere spleise på dette. Dette gjelder kun grunnleggende infrastruktur og eventuell oppgradering av elanlegg som er nødvendig.

 

 

For å finansiere fellesbiten ble det på det årlige sameiermøtet i våres vedtatt å innhente disse pengene via felleskostnadene. For å gi alle god tid ble det også bestemt at dette skulle først gjøres fra januar 2020.

 

Selve laderen og strømforbruk er det selvfølgelig kun dem som vil ha dette som betaler for i tillegg.

 

 

Vi har i perioden siden møtet jobbet med å innhente flere anbud osv. og installasjonen i blokk B (34 og 36) vil begynne en gang nå på nyåret.

 

For dere som bor i blokk A (38 og 40) er det litt mer komplisert da garasjen ligger i bygget til Ridderlia og det er i tillegg flere sameier som disponerer garasje i bygget der. Det tar derfor dessverre litt mer tid å komme til enighet der om fordeling og leverandør, men vi håper det ikke skal drøye så mye før vi kan komme i gang der også.

 

Pengene skal innhentes fra nå av samtlige som demokratisk vedtatt på årsmøtet av eierne.

 

Jordstjerne Boligsameie


invistering i Smart termostat for radiatorer

 • 2019.10.30

video på Youtube

 

Hei alle beboere

Styret vurderer å invistere i en smart tempratur regulatur for radiatorene for varme anlegget. dette er for å opptimalisere varme fordeling og sikre riktig varme i leilighetene, da det har vært en del klage over kalde leiligheter siste vinter. det vil spare penger og miljøet. siden siste periode så har felles varme utgiftene gått høyt opp i pris i siste årene, så mener vi i styret at dette noe som bør komme på lass for sikker tempratur mengde og fordeling.


Problemer med Måker i nabolaget

 • 2019.08.21

 

Måkeproblematikk

Måker hekker mer og mer inn over byene. Norsk Ornitologisk forening anbefaler at man skal la måkene hekke i fred for å få kortest mulig sjenanse. Her står det også klart at man ikke har lov til å fjerne hverken måker eller unger.

For å forbedre naboskapet kan du som beboer hjelpe til:

Ikke still søppelposer på terrassen/balkongen.

Ikke still søppelposer ved siden av søppelcontainer. Vær gjerne behjelpelig med å rydde opp hvis du ser andre har gjort det.

Ikke la matrester bli stående på terrasser/balkonger. Fjern det omgående.

 

English: 

Seagulls are hedging more and more over the cities. The Norwegian Ornithological Association recommends that the gulls breed in peace to get the shortest shade possible. It is also clear here that one is not allowed to remove neither seagulls nor youngsters.

 

To improve the neighborhood, you as a resident can help:

 

Do not place trash bags on the patio / balcony.

 

Do not place garbage bags next to garbage containers. Feel free to help clean up if you see others have done so.

 

Do not leave food left standing on terraces / balconies. Remove it immediately.

 

Polish:

Mewy coraz częściej zabezpieczają się w miastach. Norweskie Stowarzyszenie Ornitologiczne zaleca, aby mewy rozmnażały się w spokoju, aby uzyskać możliwie najkrótszy cień. Jest tu również jasne, że nie wolno usuwać ani mew, ani młodych.

 

Aby ulepszyć okolicę, jako mieszkaniec możesz pomóc:

 

Nie umieszczaj worków na śmieci na patio / balkonie.

 

Nie umieszczaj worków na śmieci obok pojemników na śmieci. Zachęcamy do pomocy w sprzątaniu, jeśli zauważysz, że inni to zrobili.

 

 

Nie pozostawiaj żywności stojącej na tarasach / balkonach. Usuń go natychmiast.

 

Arabic:

طيور النورس تحوط أكثر وأكثر في المدن. توصي جمعية علم الطيور النرويجية بأن النوارس تتكاثر بسلام للحصول على أقصر ظل ممكن. من الواضح هنا أيضًا أنه لا يُسمح بإزالة النوارس أو الشباب.

 

لتحسين الحي ، يمكنك كمقيم أن يساعدك:

 

لا تضع أكياس القمامة على الفناء / الشرفة.

 

لا تضع أكياس القمامة بجانب حاويات القمامة. لا تتردد في المساعدة في التنظيف إذا رأيت أن آخرين فعلوا ذلك.

 

 

لا تترك الطعام يسارًا واقفًا على المدرجات / الشرفات. إزالته على الفور.

 

Urdu:

سیگلس شہروں میں زیادہ سے زیادہ ہیج کر رہی ہیں۔ نارویجن آرنیٹولوجیکل ایسوسی ایشن نے سفارش کی ہے کہ مختصر سے سایہ حاصل کرنے کے ل to گل امن سے پالیں۔ یہاں یہ بھی واضح ہے کہ کسی کو بھی نہ تو عقاب اور نہ ہی جوانوں کو ہٹانے کی اجازت ہے۔

 

محلے کی بہتری کیلئے ، آپ بطور رہائشی مدد کرسکتے ہیں:

 

ردی کی ٹوکری میں بیگ / بالکنی پر نہ رکھیں۔

 

ردی کی ٹوکری میں رکھے ہوئے تھیلے کو کچرے کے برتنوں کے ساتھ نہ رکھیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں نے ایسا کیا ہے تو صاف کرنے میں مدد کریں۔

 

 

چھتوں / بالکنیوں پر کھڑا کھانا چھوڑ کر مت چھوڑیں۔ اسے فورا. ہٹا دیں۔

 

Russian:

Чайки все больше и больше ограждают города. Норвежская орнитологическая ассоциация рекомендует, чтобы чайки размножались в мире, чтобы получить максимально короткий оттенок. Здесь также ясно, что нельзя убирать ни чаек, ни молодь.

 

Чтобы улучшить соседство, вы как житель можете помочь:

 

Не кладите мешки для мусора на внутренний дворик / балкон.

 

Не кладите мешки для мусора рядом с мусорными контейнерами. Не стесняйтесь помогать убирать, если вы видите, что другие сделали это.

 

 

Не оставляйте еду на террасах / балконах. Удалите это немедленно.

 


økte Felles utgifter

 • 2019.06.14

Hei Alle

 

Siden det økes i kommunale utgifter som hoppet fra ca. 2% øking til ca. 10% økning (pr. år), takket været Bystyret i Oslo, så ser vi behovet for å øke enkelte felter i fra neste regning gruppe 1. juli. Dette kommer i tillegg til økningene som var planlagt i årsmøte som tar plass fra januar 2020. 


Garasjeporter

 • 2019.04.07

Denne uka skal garasjeporten til garasjen vår i Ridderlia settes i drift igjen. Det vil samtidig bli installert tidsur på begge garasjeportene slik at disse blir stående åpne i rushtiden på hverdager. Dette for å minske slitasjen på dem.

I forbindelse med igangsettingen av garsjeporten i Ridderlia ber vi våre beboere som benytter denne sjekke at dem har fungerende batteri i portåpneren. 


Varsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2019

 • 2019.04.07

Til seksjonseiere i Jordstjerne Boligsameie

 

Varsel om avholdelse av ordinært årsmøte 2019

Vi gjør oppmerksom på at ordinært årsmøte vil bli avholdt mandag 13.05.2019.

Frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 13.04.2019. 

 

Dette for at styret skal kunne behandle sakene i forkant av utsendelse av innkallingen.

Vi gjør oppmerksom på at det er saker som skal opp til votering som skal behandles på årsmøtet og ber om at:

•          det fremkommer klart at man ønsker saken behandlet på årsmøtet

•          forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

•          dersom forslaget innebærer en økt kostnad for sameiet, må kostnaden kvantifiseres og samtidig må det angis hvordan kostnaden skal dekkes av seksjonseierne (økte månedlige fellesutgifter/engangsinnbetaling)

 

Årsmøtet kan kun treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen til årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 45, jf. § 43.

 

Saker sendes skriftlig til styreleder Nasr Haify, adresse: Jordstjerneveien 36Q eller på e-post jordstjerne@gmail.com  

Formell innkalling med dokumentasjon til årsmøtet vil bli sendt ut senere.

 

Hilsen

Styret i Jordstjerne Boligsameie


Gjesteparkeringskort

 • 2019.01.07

På gjesteparkeringskortene står det at dem er gyldige ut 2018.

Vi har ikke fått nye kort fra parkeringsselskapet ennå, så inntil videre er de gamle kortene gyldige.

Vi vil gi beskjed når vi har nye kort å dele ut.

 

-Styret

 


Montering av brannvarslingsanlegg

 • 2018.08.15

Som vedtatt på sameiermøtet i våres skal det monteres felles brannvarslingsanlegg i sameiet vårt. Monteringen er nå påbegynt og det er sendt ut varsel i postkassene med dato for når dem kommer til hver enkelt leilighet.

Dersom den oppsatte datoen ikke passer er det viktig at du tar kontakt med Boligbrann AS og avtaler ny dato på 90619800 eller kundeservice@boligbrann.no

 

 

----------------------------------

 

As agreed at the annual owners meeting earlier this year, a new fire alarm system will be installed in our community. The work has started and there is sent a notice in the mailboxes with the date of when they will arrive at each apartment.

If  you are not able to be home at the scheduled date, it is important that you contact Boligbrann AS and agree on a new date. Phone 90619800 or kundeservice@boligbrann.no

 

 

Jordstjerne Boligsameie

 


Nabovarsel nattarbeid

 • 2018.04.16

Vi har fått nabovarsel om nattarbeid fra 16 april. Se under dokumenter for mer informasjon.


Snømåking

 • 2018.01.21

Snømåkingen i det siste har ikke vært tilfredstillende, noe som har ført til at bl.a ikke alle gjesteplasser er tilgjengelige. Vi har klaget på dette og dem kommer for å måke mer på mandag.


Nabovarsel i forbindelse med sprengning i Bispelua

 • 2018.01.21

 

Sprengningsarbeidene starter opp igjen neste uke. Vi har fått et nytt nabovarsel i forbindelse med sprengningsarbeidet som starter opp igjen til uka. Det er lenger ned på tomta og bør ikke berøre oss like mye som sist. Se under dokumenter for mer informasjon.


Lys i Jordstjerneveien

 • 2017.11.19

I forbindelse med byggingen i Bispelua har Selvaag bolig informerert at de kommer til å demontere 1-2 av lysmastene i Jordstjerneveien og erstatte dem med midlertidige lys. Mastene vil bli satt opp igjen så fort arbeidene tillater det.


Søppel

 • 2017.11.19

Det ser nå forferdelig ut rundt søppelkassene. Slik vil vi ikke ha det. 

-Søppel skal kastes i containerne, ikke legges oppå eller settes ved siden.

-Papp og papir brettes sammen/flatpakkes og kastes i egne containere.

-Større gjenstander, møbler, farlig avfall, elektrisk avfall osv. skal ikke kastes hos oss.

Nærmeste gjenbruksstasjon er Grønmo gjenbruksstasjon, kun få minutters kjøring fra oss.

Der kan man levere gratis.

Sameiet disponerer tilhenger som kan lånes for bortkjøring av søppel.

 


Nabovarsel i forbindelse med sprengning i Bispelua.

 • 2017.10.10

Vi har fått et nytt nabovarsel i forbindelse med sprengningsarbeidet som skal starte på nabotomta denne uka. Se under dokumenter for mere informasjon.


Bytte av strømmålere

 • 2017.09.09

Alle strømmålere i Jordstjerne Boligsameie vil bli skiftet av Eltel i perioden 06/11-17 til 3/1-18.

Hafslund Nett AS opplyser at alle beboerne skal motta brev med informasjon i god tid før dem kommer. Det tar 20 minutter å skifte måleren, og man blir ca 10-15 minutter strømløs.

 

Mer info finner du på Hafslund sine sider her


Bygging i Bispelua

 • 2017.08.20

Som dere sikkert har sett har nå Selvaag satt opp gjerder på tomten ovenfor blokkene våre.

I følge nabovarsel er byggingen i Bispelua forventet påbegynt nå i August. Arbeidet skal etter planen vare til Q1 2019.

I forbindelse med byggingen må det beregnes noe ekstra støy på grunn av sprengning og massehåndtering i første del av byggeperioden.

Deretter følger betongarbeider, modulmontasje og komplettering.

Selvaag tilstreber å unngå jobbing i helger men skriver at enkelte lørdager vil de foregå noe jobbing på formiddagen.

Se under dokumenter for komplette nabovarsler.


Gjesteparkering

 • 2017.08.16

Styret har mottatt klager på at gjesteparkeringsplassene våre benyttes av beboere.

Vi minner om at disse kun er for gjester og ikke skal benyttes til firmabiler, bil nr. 2 osv.

 


Søppel

 • 2017.08.16

Vi minner om at søppelcontainerne kun skal brukes til vanlig husholdningsavfall samt papp og papir.

-Søppel skal kastes i containerne, ikke legges oppå eller settes ved siden.

-Papp og papir brettes sammen/flatpakkes og kastes i egne containere.

-Større gjenstander, møbler, farlig avfall, elektrisk avfall osv. skal ikke kastes hos oss.

Nærmeste gjenbruksstasjon er Grønmo gjenbruksstasjon, kun få minutters kjøring fra oss.

Der kan man levere gratis.

 

Sameiet disponerer tilhenger som kan lånes for bortkjøring av søppel.