Branninstruks

Forord:

Det er montert seriekoblet brannvarslinganlegg i sameiet etter krav fra Oslo kommune siden 2018. Anlegget er overvåket og kontrollert online av leverandøren og styrets medlemmer.

Det er straffbart å tukle med brannvarslere i leilighetene og manuelle brannmeldere. Slike handlinger vil føre til politianmeldelse.

 

Varsling og signaler:

Anlegget i huset virker med 2 varslinger: 

Brannalarm og forvarsel.

-Brannalarmen gir signal med både lyd og lysvarsling i alle leiligheter i samme blokk. 

-Forvarsel er kun lydvarsel i leiligheten der den er utløst med ca. 2 minutter reaksjonstid før full alarm går i hele huset.

 

Ved Forvarsel:

Ved et forvarsel vil brannvarselen i din leilighet gi lydsignaler uten å blinke. Dette skjer kun hos deg og vil ikke påvirke nabolaget. Du har kun 2 minutter på deg til å reagere før dette går til full brannalarm som varsler naboene i blokka di.  Forvarselet kan stoppes fra hovedpanelet i tavlerommet ved å bruke nøkkelen som henger ved siden av og trykke på knappen for å bekrefte. Forvarselen skal kvitteres når man er sikker at det er ikke brann i huset. 

For mer informasjon se utdelte brosjyrer og se bilder under.

 

Ved Brannalarm:

Ved en brannalarm skal man ALLTID evakuere bygget og ikke returnere før man er sikker på at faren er over. Sjekk alarmsentralen og undersøke hvor alarmen er utløst. Ved en reell brann ring brannvesenet på 110. Oppgi navn, adresse, og hva det gjelder. Hold deg rolig.

 

Brannsentralene:

Brannsentralene er enheten som gir beboerne og brannvesenet oversikt over hva slags alarm som er utløst, og hvor. I displayet står det i klartekst hvor brann er detektert. Alle boenheter er merket med et skilt utenfor dørene som viser: "H.NR" og nummeret på detektoren inne i boenheten.

Brannsentralene er lokalisert i tavlerommene i hvert bygg(der hvor strømmålerene er) Tavlerommene skal holdes lukket og låst til enhver tid og de åpnes med den originale systemnøkkelen som er levert med hver leilighet. 

 

 

For beboere i 34 og 36 er sentralen plasert her i tavlerommet i enden av garasjen.

 

 

For beboere i 38 og 40 er sentralen plasert her i tavlerommet i enden bygget ut mot Mortensrudveien.

 

Slik ser alarmsentralen ut: 

Hvis alarmen går i kun din boenhet kan du avstille en utilsiktet alarm slik:

1. Sett inn nøkkelen som henger ved siden av displayet. Vri en kvart omdreining med klokken.

2. Trykk på den røde knappen og "bekreft" i displayet.

3.Trykk på grønn knapp og "bekreft" i displayet for å resette anlegget til normal drift.

 

På samme måte kan du avstille en alarm som går i hele bygget. Sørg for å lufte ut eventuell røyk som har utløst alarmen først ellers vil den gå igjen.

 

PS! Ikke avstill alarmen før du er helt sikker på at det ikke er oppstått brann, og at faren er over. 

 

Brannalarmanlegget blir testet og kontrollert av fagfolk årlig. Du behøver ikke å teste detektorene selv.

Detektorene i leilighetene er svært avanserte og reagerer ikke på røyk fra normal matlaging, vanndamp fra dusjing eller lignende.