Informasjon for eiendomsmeglere og nye eiere/beboere

Oppdatert 10/01/2024

 

-Sameiet har pr i dag ingen gjeld.

-Sameiet har ingen konkrete planer om å oppta gjeld eller gjøre større investeringer. 

-Fellesutgifter ble justert med virkning fra januar 2024 grunnet generell kostnadsøkning. Det er ikke planlagt ytterligere økning inneværende år.

-Det er installert infrastruktur for elbiler i 2020, ladere må bestilles via styret da vi benytter et felles system med laststyring. Lader, montering og strøm/driftskostnader betales av hver enkelt eier.

-Vi har kollektivavtale med Telia (tidligere Get) som inkluderer grunnpakke med TV og internett inkludert i felleskostnadene. Besøk telia.no/beboer for bestilling av dekoder, modem og eventuelle tilleggstjenester. Tilleggstjenester faktureres direkte fra Telia.

-Vi har varmtvann og oppvarming via fjernvarme levert av Hafslund Oslo Celsio AS inkludert i felleskostnadene. Kostnaden følger eierbrøken og er et fast beløp hver måned hele året.

-Det er installert nedgravde søppelcontainere i samarbeid med nabosameiet Solbakken høsten 2020. Her er det separate beholdere for restavfall og papp/papir. På parkeringsplassen til barnehagen finnes det glassreturcontainer.

-Sameiet har seriekoblede brannvarslere i hver leilighet samt garasjen under 34/36 og i bodkjeller under 38/40.

-Eiere er forpliktet til å holde styret og Sebra forvaltning med oppdatert kontaktinformasjon til både seg selv og eventuelle leietakere.

-Enkelte leiligheter har tidligere hatt veggdyr/skadedyr men dette har blitt utryddet av profesjonelle aktører for flere år siden. Vi har pr dags dato ingen pågående saker. Sameiet har forsikring mot skadedyr. Det er og utplassert rotte/musefanger på bakkeplan utenfor begge blokkene og vi har serviceavtale på disse fra Anticimex.

-Alle leiligheter disponerer en parkeringplass i garasje. Den er ikke en egen enhet og kan  dermed ikke selges separat, men det tillates utleie til andre beboere i samme sameie. Beboere i 34/36 har garasje i kjelleren sin. Beboere i 38/40 har sin garasje i kjelleren til nabosameiet Ridderlia. Plassene er merket med tilhørende adresse. Det er ingen motorvarmeuttak.

-Garasjene kan åpnes med nøkkel, fjernkontroll, eller ringes åpen med telefon. Telefonnummer må registreres med styret/portselskapet først (Maks 2stk pr leilighet).

-Alle leiligheter disponerer bod. Denne finnes enten i/ved garasjene, eller i kjelleren på bygg A. Plassene er merket med tilhørende adresse.

-Sameiet disponerer 5 gjesteplasser. Disse finnes på enden av blokk B. 3 stk langs gjerdet til barnehagen, og 2 stk til venstre for innkjøringen til garasjen. Gjesteparkering må registreres online. Alle eiere har fått brukernavn og passord.

-Sameiet har pr dags dato ingen offentlige pålegg som ikke er utført, og vi er ikke involvert i noen rettstvister. 

-Sameiet har vaktmesteravtale som bl.a inkluderer brøyting, gressklipping, og noe søppelrydding på fellesarealer.

-Sameiet ligger i en privat vei, og er medlem i en felles velforening. Velforeningen har bl.a. ansvar for brøyting, vedlikehold av vei, gatelys og annet.

-For komplette husordensregler se: http://www.jordstjerne.no/Husordensregler